Zadbajmy
o zdrowie psychiczne
warszawskich uczniów!

Witaj na stronie obywatelskiego projektu, realizowanego przez fundację moonka i finansowanego przez m.st. Warszawa.

Projekt „Zadbajmy o zdrowie psychiczne warszawskich uczniów” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 14-19 lat uczęszczających do warszawskich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych I stopnia), a także ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. Mogą w nim uczestniczyć również zainteresowani rodzice/opiekunowie i nauczyciele młodszych dzieci.

Celem projektu jest:

Rozpowszechnianie informacji o miejscach, w których możliwe jest uzyskanie pomocy z zakresu zdrowia psychicznego, w tym o telefonach zaufania oraz o placówkach specjalizujących się w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży.

Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego.

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne to sposób, w jaki czujemy się i myślimy na co dzień, a profilaktyka zdrowia psychicznego to działania, które pomagają nam dbać o nasze myśli i uczucia, żebyśmy byli szczęśliwi, dobrze się czuli i lepiej radzili sobie w życiu.

Profilaktyka zdrowia psychicznego pomaga m.in. radzić sobie z trudnościami, mówić o swoich emocjach, rozpoznawać symptomy kryzysu i sięgać po pomoc.

W projekcie „Zadbajmy o zdrowie psychiczne warszawskich uczniów!” przygotowaliśmy cykl spotkań online na żywo dla 3 grup odbiorców:

Dla dzieci i młodzieży
w wieku w 14 - 16 lat.
14–16 lat
Dla młodzieży w wieku
w 17 - 19 lat.
17–19 lat
Dla rodziców, opiekunów
i nauczycieli.
rodzice

Spotkania będą miały formę webinarów warsztatowych, co oznacza, że: prowadzone są online, są krótkie i angażujące uczestników.

Cykl webinarów dla dzieci i młodzieży obejmuje 4 spotkania: każde trwa 1 godzinę, odbywają się poza godzinami lekcji, są bezpłatne i anonimowe, a uczestnicy mogą podczas nich zadawać prowadzącym pytania na czacie.

Cykl webinarów dla rodziców/opiekunów i nauczycieli obejmuje 3 spotkania: każde trwa 1,5 godziny, odbywają się wieczorami, są bezpłatne i anonimowe, a uczestnicy mogą podczas nich zadawać prowadzącym pytania na czacie.

Zachęcamy do zapisania się na cykl spotkań online już dziś, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Możesz także wybrać pojedyncze spotkanie.

Wybierz, kogo chcesz zapisać.

Młodzi ludzie, którzy ukończyli 18 lat, mogą oczywiście zapisywać się samodzielnie.

Dla dzieci i młodzieży
w wieku w 14 - 16 lat.
14–16 lat
Dla młodzieży w wieku
w 17 - 19 lat.
17–19 lat
Dla rodziców, opiekunów
i nauczycieli.
rodzice